خدمات قابل ارائه توسط ما:

✅ خدمات اجرایی:
👈 طراحی و پیاده سازی مدل داده ای
👈 انجام پروژه های مبتنی بر کانورت اطلاعات
👈 طراحی و پیاده سازی پروژه های مبتنی بر پایگاه داده
👈 تحلیل ، طراحی و پیاده سازی پروژه های مبتنی بر انبارداده و هوش تجاری (DW & BI)
👈 مشاوره در راستای بهبود عمکرد پایگاه داده و انجام عملیات مربوط به performance tuning
👈 مشاوره در راستای بهینه سازی عملکرد پرس و جوها و برنامه های PL/SQL

✅ خدمات آموزشی:
👈 برگزاری دوره های آمورزشی مربوط به SQL fundamental مطابق با سرفصل های استاندارد اوراکل
👈 برگزاری دوره آموزشی زبان PL/SQL مطابق با سرفصل های استاندارد اوراکل
👈 برگزاری دوره انبارداده مقدماتی (data warehouse fundamental) مطابق با سرفصل های استاندارد اوراکل
👈 برگزاری دوره ابزار ETL اواکل (ODI) مطابق با سرفصل های استاندارد اوراکل
👈 برگزاری دوره های ابزار هوش تجاری اوراکل (OBIEE) مطابق با سرفصل های استاندارد اوراکل
👈 برگزاری دوره راهبری پایگاه داده اوراکل (DBA workshop1)
👈 برگزاری دوره SQL performance tuning

سرفصل دوره انبارداده مقدماتی
سرفصل های آموزشی دوره ODI
سرفصل دوره راهبری اوراکل
سرفصل آموزشی دوره PLSQL
سرفصل آموزشی PLSQL , SQL , Performance tunning
سرفصل کارگاه سه روزه Warehouse Fundamental & ODI 12C
سرفصل کارگاه دو روزه SQL & PL/SQL Performance Tuning

DBA
ردیف ۷ گام برای تبدیل شدن به راهبر پایگاه داده شرح وظایف راهبر پایگاه داده اوراکل
1 دوره SQL fundamental 🖌نصب و راه اندازی پایگاه داده
🖌پشتیبانی و نگهداری پایگاه داده
🖌مشاوره به برنامه نویسان جهت بهینه سازی عملکرد دستورات SQL و کدهای PL/SQL
🖌مشاهده و بررسی عملکرد پایگاه داده و بهینه سازی آن
🖌و بطور کلی تمامی امور مربوط به پشتیبانی ،نگهداری و بهینه سازی پایگاه داده
2 دوره PL/SQL fundamental
3 دوره PL/SQL program unit(اختیاری ولی سفارش شده)
4 دوره SQL performance tuning(اختیاری ولی سفارش شده)
5 دوره DBA workshop1&2
6  دوره data gaurd
7 دوره RAC

 

Oracle Developer
ردیف 5 گام برای تبدیل شدن به یک برنامه نویس اوراکل چند مورد از وظایف برنامه نویس اوراکل
1 دوره SQL fundamental 🖌نوشتن کدهای SQL و PL/SQL جهت پیاده سازی کسب و کارهای مربوطه
🖌مرور و بهینه سازی دستورات SQL و کدهای PL/SQL نوشته شده جهت بهبود عملکرد سیستم
🖌مشاوره و راهنمایی به برنامه نویسان جهت رعایت استانداردهای دستورات SQL و کدهای PL/SQL
🖌طراحی و پیاده سازی Data model
🖌و به صورت کلی انجام امور مربوط به پیاده سازی ، بهینه سازی و استاندارد سازی برنامه های موجود در پایگاه داده
2 دوره PL/SQL fundamental
3 دوره PL/SQL program unit
4 دوره SQL performance tuning
5 دوره DBA workshop1 (اختیاری است ولی پیشنهاد میشود)

 

Data warehouse
ردیف 7 گام برای تبدیل شدن به یک برنامه نویس انبارداده شرح وظایف برنامه نویس انبارداده
1  دوره SQL fundamental 🖌تحلیل سیستم های عملیاتی به منظور شناسایی ابعاد و شاخص ها
🖌طراحی منطقی و فیزیکی مدل داده ای انبارداده
🖌پیاده سازی  ETL جهت پرشدن داده انبارداده (با استفاده از کدهای PL/SQL یا ابزار ODI یا هردو)
🖌بهینه سازی فرآیند های ETL
🖌بهینه سازی عملکرد پایگاه داده با استفاده از قابلیت های آن از قبیل پارتیشن ، ایندکس ، فشرده سازی داده ها و ….
🖌بهینه سازی عملکرد پرس و جوهای مربوط به تحلیل ها و گزارشات
🖌و به صورت کلی انجام امور مربوط به تحلیل ، طراحی و پیاده سازی انبارداده
2  دوره PL/SQL fundamental
3  دوره PL/SQL program unit(اختیاری ولی سفارش شده)
4  دوره SQL performance tuning(اختیاری ولی سفارش شده)
5  دوره DBA workshop1(اختیاری)
6 دوره data warehouse fundamental
7  دوره ODI volume 1&2

 

BI developer
ردیف 4 گام برای تبدیل شدن به یک برنامه نویس هوش تجاری شرح وظایف برنامه نویس هوش تجاری
1 دوره SQL fundamental 🖌طراحی متادیتای مورد نیاز لایه هوش تجاری با استفاده از ابزار BI Admin Tool
🖌نوشتن پرس و جوهای مورد نیاز برای تهیه گزارشات
🖌طراحی و پیاده سازی تحلیل ها و داشبوردها
🖌تعیین سطوح دسترسی کاربران استفاده کننده از لایه کاربری هوش تجاری
🖌بهینه سازی عملکرد گزارشات و تحلیل با تنظیم پارامترهای مربوطه در لایه کاربری
🖌و بطور کلی انجام امور مربوط به تهیه متادیتا ، گزارشات ، تحلیل ها ، داشبوردها و همچنین بهینه سازی عملکرد لایه کاربری هوش تجاری
2 دوره Repository with admin tool
3 دوره SQL performance tuning(اختیاری ولی سفارش شده)
4 دوره Create analysis and dashboards