خدمات قابل ارائه توسط ما:

✅ خدمات اجرایی:
👈 طراحی و پیاده سازی مدل داده ای
👈 انجام پروژه های مبتنی بر کانورت اطلاعات
👈 طراحی و پیاده سازی پروژه های مبتنی بر پایگاه داده
👈 تحلیل ، طراحی و پیاده سازی پروژه های مبتنی بر انبارداده و هوش تجاری (DW & BI)
👈 مشاوره در راستای بهبود عمکرد پایگاه داده و انجام عملیات مربوط به performance tuning
👈 مشاوره در راستای بهینه سازی عملکرد پرس و جوها و برنامه های PL/SQL

✅ خدمات آموزشی:
👈 برگزاری دوره های آمورزشی مربوط به SQL fundamental مطابق با سرفصل های استاندارد اوراکل
👈 برگزاری دوره آموزشی زبان PL/SQL مطابق با سرفصل های استاندارد اوراکل
👈 برگزاری دوره انبارداده مقدماتی (data warehouse fundamental) مطابق با سرفصل های استاندارد اوراکل
👈 برگزاری دوره ابزار ETL اواکل (ODI) مطابق با سرفصل های استاندارد اوراکل
👈 برگزاری دوره های ابزار هوش تجاری اوراکل (OBIEE) مطابق با سرفصل های استاندارد اوراکل
👈 برگزاری دوره راهبری پایگاه داده اوراکل (DBA workshop1)
👈 برگزاری دوره SQL performance tuning

سرفصل دوره انبارداده مقدماتی
سرفصل های آموزشی دوره ODI
سرفصل دوره راهبری اوراکل
سرفصل آموزشی دوره PLSQL
سرفصل آموزشی PLSQL , SQL , Performance tunning
سرفصل کارگاه سه روزه Warehouse Fundamental & ODI 12C
سرفصل کارگاه دو روزه SQL & PL/SQL Performance Tuning

DBA
ردیف۷ گام برای تبدیل شدن به راهبر پایگاه دادهشرح وظایف راهبر پایگاه داده اوراکل
1دوره SQL fundamental🖌نصب و راه اندازی پایگاه داده
🖌پشتیبانی و نگهداری پایگاه داده
🖌مشاوره به برنامه نویسان جهت بهینه سازی عملکرد دستورات SQL و کدهای PL/SQL
🖌مشاهده و بررسی عملکرد پایگاه داده و بهینه سازی آن
🖌و بطور کلی تمامی امور مربوط به پشتیبانی ،نگهداری و بهینه سازی پایگاه داده
2دوره PL/SQL fundamental
3دوره PL/SQL program unit(اختیاری ولی سفارش شده)
4دوره SQL performance tuning(اختیاری ولی سفارش شده)
5دوره DBA workshop1&2
6 دوره data gaurd
7دوره RAC

 

Oracle Developer
ردیف5 گام برای تبدیل شدن به یک برنامه نویس اوراکلچند مورد از وظایف برنامه نویس اوراکل
1دوره SQL fundamental🖌نوشتن کدهای SQL و PL/SQL جهت پیاده سازی کسب و کارهای مربوطه
🖌مرور و بهینه سازی دستورات SQL و کدهای PL/SQL نوشته شده جهت بهبود عملکرد سیستم
🖌مشاوره و راهنمایی به برنامه نویسان جهت رعایت استانداردهای دستورات SQL و کدهای PL/SQL
🖌طراحی و پیاده سازی Data model
🖌و به صورت کلی انجام امور مربوط به پیاده سازی ، بهینه سازی و استاندارد سازی برنامه های موجود در پایگاه داده
2دوره PL/SQL fundamental
3 دوره PL/SQL program unit
4دوره SQL performance tuning
5دوره DBA workshop1 (اختیاری است ولی پیشنهاد میشود)

 

Data warehouse
ردیف7 گام برای تبدیل شدن به یک برنامه نویس انباردادهشرح وظایف برنامه نویس انبارداده
1 دوره SQL fundamental🖌تحلیل سیستم های عملیاتی به منظور شناسایی ابعاد و شاخص ها
🖌طراحی منطقی و فیزیکی مدل داده ای انبارداده
🖌پیاده سازی  ETL جهت پرشدن داده انبارداده (با استفاده از کدهای PL/SQL یا ابزار ODI یا هردو)
🖌بهینه سازی فرآیند های ETL
🖌بهینه سازی عملکرد پایگاه داده با استفاده از قابلیت های آن از قبیل پارتیشن ، ایندکس ، فشرده سازی داده ها و ….
🖌بهینه سازی عملکرد پرس و جوهای مربوط به تحلیل ها و گزارشات
🖌و به صورت کلی انجام امور مربوط به تحلیل ، طراحی و پیاده سازی انبارداده
2 دوره PL/SQL fundamental
3 دوره PL/SQL program unit(اختیاری ولی سفارش شده)
4 دوره SQL performance tuning(اختیاری ولی سفارش شده)
5 دوره DBA workshop1(اختیاری)
6دوره data warehouse fundamental
7 دوره ODI volume 1&2

 

BI developer
ردیف4 گام برای تبدیل شدن به یک برنامه نویس هوش تجاریشرح وظایف برنامه نویس هوش تجاری
1دوره SQL fundamental🖌طراحی متادیتای مورد نیاز لایه هوش تجاری با استفاده از ابزار BI Admin Tool
🖌نوشتن پرس و جوهای مورد نیاز برای تهیه گزارشات
🖌طراحی و پیاده سازی تحلیل ها و داشبوردها
🖌تعیین سطوح دسترسی کاربران استفاده کننده از لایه کاربری هوش تجاری
🖌بهینه سازی عملکرد گزارشات و تحلیل با تنظیم پارامترهای مربوطه در لایه کاربری
🖌و بطور کلی انجام امور مربوط به تهیه متادیتا ، گزارشات ، تحلیل ها ، داشبوردها و همچنین بهینه سازی عملکرد لایه کاربری هوش تجاری
2دوره Repository with admin tool
3دوره SQL performance tuning(اختیاری ولی سفارش شده)
4دوره Create analysis and dashboards