سوابق اجرایی

  • مدیر فنی پروژه انبار داده در شرکت رایانه خدمات امید سپه (وابسته به بانک سپه)
  • مدیر پروژه هوش تجاری و انبار داده در شرکت سپهرنت (وابسته به موسسه مالی و اعتباری نور)
  • مدیر واحد هوش تجاری و گزارشات در شرکت ناواکو (وابسته به بانک مسکن)
  • مدیر واحد سرویس داده در شرکت کاسپین (وابسته به بانک پارسیان)
  • مشاور و برنامه نویس ارشد پروژه کانورت داده در شرکت کاسپین
  • برنامه نویس ارشد پروژه قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه در شرکت کاسپین
  • سرپرست واحد انبار داده و گزارشات در شرکت پویا (پروژه سامانه مالی یکپارچه بانک ملت)