TS TableSpace 

TS ها در واقع یک دسته بندی منطقی از DF (Data File) ها می باشد ، توسط TS ها می توان خصوصیت‌های مشترک را در بین یک یا چندین DF به اشتراک گذاشت.

مدیریت فضای TS ها :

  • برای مدیریت TS ها باید در خصوص موارد ذیل تصیم گیری کنید
  • Extent

A ) مدیریت با استفاده از DD (Data Dictionary)

B ) مدیریت Local (پیش فرض)

  • Auto Allocted
  • Uniform
  • Segment

 

Extent :

A ) در این روش اوراکل با استفاده از DD (Data Dictionary) ها و اطلاعاتی که توسط اوراکل جمع آوری می شود راجع به اندازی Extent تصمیم گیری می کند.

B ) این روش از مقادیر Bitmap برای مشخص کردن Extent های خالی و پر استفاده می‌کند، در این حالت

می‌توانید یکی از دو گزینه Auto Allocated یا Uniform را انتخاب کنید.

توسط Auto Allocated اوراکل تصمیم می گیرد که اندازه هر Extent چقدر باشد ولی در Uniform کاربر اندازه Extent ها را تعیین می کند در این حالت اگر مقداری را مشخص نکنید به صورت پیش فرض مقدار هر Extent را به اندازه 1M  افزایش میدهد.

اگر فکر می کنید که نرخ رشد اشیاء موجود در TS به یک میزان است از Uniform استفاده کنید.

برای TS های Permanant                  Auto Allocated

برای TS های Temp                  Uniform

برای TS های Undo                    مشخص نیست

 

علاقمندان به مطالعه ادامه مبحث oracle_architecture_on_disk می توانند از طریق لینک زیر فایل مربوطه را دانلود بفرمایند.

دانلود فایل PDF