معرفی Materialized View در اوراکل

MATERIALIZED VIEW
با استفاده از این شئ خروجی پرس و جو در یک جدول ذخیره می‌شود که می‌توان آن را پارتیشن بندی کرد و می‌توان بر آن ایندکس تعریف کرد.

Query Rewrite
با استفاده از این قابلیت اوراکل می‌تواند بدون تغییر در پرس و جوها قبلی از داده‌های ذخیره شده در Materialized View استفاده کند، برای استفاده از این امکان باید مقدار پارامتر query_rewrite_enabled برابر با true یا force باشد.
در صورتی که پارامتر optimizer_feature_enable>=10 باشد مقدار پارامتر query_rewrite_enabled برابر true و در صورتی که مقدار پارامتر optimizer_feature_enable <= 9 باشد مقدار پیش فرض آن برابر false خواهد بود.
از پارامتر فوق در تمامی MV ها استفاده می‌شود و در صورتی که قصد داشته باشیم برای یک MV خاص
Query rewrite انجام شود می‌توان به هنگام ایجاد آن از عبارت enable query rewite استفاده کرد.

Refresh Materialized view
یک MV باید بر اساس تغییرات داده‌ای سیستم‌های منبع بروز رسانی شود، زمان و نوع بروز رسانی MV به شرح ذیل است

1- زمان بروز رسانی
• On Commit
• On Demand
2- نوع بروز رسانی
• Complete
• Fast Refresh
• Force
• Never
• PCT Partition Change Tracking

  • علاقمندان به مطالعه ادامه مبحث materializedView_on_oracle می توانید از طریق لینک زیر فایل مربوطه را دانلود بفرمایند.

دانلود فایل Pdf

دیدگاهتان را بنویسید