نصب نرم افزار اوراکل

Install_oracle_software

OFA  :

پیشنهاد اوراکل برای پیکر بندی فولدرهای دیسگ و نام گذاری فایل ها است

 

Oracle Base :

مشخص کنند فولدرهای اصلی (root) تمام اجزاء اوراکل است و در سیستم عامل (OS) توسط یک Enviroment_Variable با نام Oracle_Base مشخص می‌شود

 

C:\app\oracle windows OS

/u01/app/oracle Linux OS

Oracle Home :

شامل فایل های اجرایی و فایل های پیکربندی اوراکل می باشد به عنوان مثال در مسیر Oracle_home\bin  فایلهای اجرایی پایگاه داده اوراکل و در مسیر Oracle_home\network فایل های مربوط به پیکربندی شبکه قرار داده می‌شود.

 

محل FRA (Flash Recovery Area) و  DF (Data File) ها :

اوراکل پیشنهاد می کند که از مسیر Oracle_Base\flash_recovery_area برای FRA و از مسیر Oracle_Base\oradata  برای نگهداریDF ها استفاده کنید.

 

Administrator Files :

شامل فایل های پیکربندی ، مسیر نگهداری فایل های dump ، فایل های trace و فایل های Export است.

Oracle_base\admin\orcl\scripts\pfile\dpdump

 

علاقمندان به مطالعه ادامه مبحث Install_oracle_software می توانید از طریق لینک زیر فایل مربوطه را دانلود بفرمایند.

دانلود فایل pfd

دیدگاهتان را بنویسید