آموزش Dynamic SQL

دسته بندی: PL/SQL

🔸 dynamic SQL در ادامه مطالب مربوط به PL/SQL در این بخش قصد دارم تا به معرفی مجموعه دستوراتی که با عنوان dynamic SQL شناخته میشنوند پرداخته و به ارائه توضیحاتی پیرامون تعریف ، معرفی انواع گوناگون و کاربرد dynamic SQL ها در برنامه های نوشته شده با زبان PL/SQL…

آموزش Cursor ها و پارامترها

دسته بندی: PL/SQL

🔶 (cursors (cursor with parameter & sys_refcursor & for update در این بخش قصد دارم به معرفی cursor ، انواع و کاربرد آن در برنامه های PL/SQL بپردازم سوال: cursor چیست ؟ در واقع cursor قسمتی از فضایی حافظه تخصیص داده شده به اوراکل است که یا توسط اوراکل بصورت اتوماتیک…

آموزش Collection ها و جدول های تودرتو

دسته بندی: PL/SQL

(collections (index by table & nested table & bulk collect در ادامه مباحث مطرح شده با موضوع PL/SQL در این بخش به معرفی نوع های داده ای ترکیبی (composit data type) ها میپردازم و در این بخش به معرفی record و در بخش بعد به معرفی collection خواهم پرداخت نوع…

آموزش انواع پارامتری

دسته بندی: PL/SQL

🔶 parameter types (in & out & in out) در این بخش به معرفی انواع روش ارسال مقادیر پارامترها در توابع (functions) و رویه ها (procedures) پرداخته و مثالهای کاربردی از آن ارائه خواهم داد 🖌🖌🖌 پارامترهای برنامه ها میتوانند در سه نوع تعریف شوند 1️⃣ IN 2️⃣ OUT 3️⃣…

آموزش Record ها

دسته بندی: PL/SQL

🔶 records (record & % rowtype) در ادامه مباحث مطرح شده با موضوع PL/SQL در این بخش به معرفی نوع های داده ای ترکیبی (composit data type) ها میپردازم و در این بخش به معرفی record و در بخش بعد به معرفی collection خواهم پرداخت نوع داده ای ترکیبی چیست…

آموزش Table Functions

دسته بندی: PL/SQL

🔶 table functions در ادامه مطالب مربوط به PL/SQL در این بخش به معرفی table function ها و نحوه تعریف و استفاد ه از آنها خواهم پرداخت تابع چیست ؟ 🖌 توابع کدهای PL/SQL هستند که به منظور پیاده سازی کسب و کار خاصی در اوراکل ایجاد و ذخیره میشوند…