بخش های از فصل اول

SQL Developer چیست؟

 • SQL Developer یک ابزار گرافیکی رایگان است که تولید و پیاده‌سازی فعالیت‌های پایگاه را ساده کرده است.
 • می‌توانید به یک اسکیمای هدف اوراکل با استفاده از اعتبارسنجی استاندارد متصل شوید.
 • می‌توانید از SQL Developer در این دوره استفاده کنید.

SQL Developer یک ابزار گرافیکی رایگان است که برای ساده کردن فعالیت‌های پایگاه داده طراحی شده است با چند کلیک می‌توانید یک Store procedureرا ایجاد و خطایابی کنید ودستورات SQL را بررسی کرده و optimizer plans را ببینید.

SQL Developer ، ابزار گرافیکی برای پیاده‌سازی و ساده‌سازی فعالیت‌های زیر است:

 • مدیریت اشیاء پایگاه داده
 • اجرای دستورات و اسکریپت‌ها
 • ویرایش و خطایابی دستورات PL/ SQL
 • ایجاد گزارشات

می‌توانید به هر اسکیمای پایگاه داده با استفاده از اعتبارسنجی اوراکل متصل شوید و می‌توانید عملیات مربوط به اشیاء را در پایگاه داده انجام دهید.

ایجاد کردن اشیاء اسکیما

 • در SQL Developer می‌توانید اشیاء مربوط به اسکیماها را با استفاده کردن یکی از روشهای زیر ایجاد کنید:
  • اجرای دستور SQL در SQL Worksheet .
  • استفاده از منوها
  • ویرایش اشیاء با استفاده از پنجره ویرایش
  • نمایش DDL پیشنهادی برای ایجاد، ویرایش یا حذف یک شی.