من علی ابراهیمی فرد هستم. از حدود یک دهه پیش، در زمینۀ اوراکل، مشغول به کار و آموزش و کسب تجربه، و همچنین انتقال آن به دانشجویان هستم.

اکنون تصمیم گرفته ام تا با راه اندازی این وبسایت به عنوان یک ابزار آنلاین و در دسترس، حاصل سالها کار اجرایی و آموزش و تجربه اندوزی خود را در قالب محتوای آموزشی در اختیار علاقه مندان این رشته قرار دهم، بلکه به این ترتیب بتوانم سهمی اندک در راستای پیشرفت دانش فنی در این زمینه و همچنین پیشرفت شما سریعتر دانشجویان و علاقه مندان در دنیای وسیع پایگاه داده اوراکل داشته باشم.

باور من این است، که اگر نقطۀ شروع یکی باشد، همه می توانند در هر مسابقه ای برای رسیدن به هدف تلاش کنند، و اگر کسی راهی را پیموده، دیگران نیز می توانند آن را بپیمایند. کافی است ابزار مناسب و معلم خوبی برای آن پیدا کنید، و زمان کافی برای فراگیری بگذارید.